Mastercard kredittkort og debetkort

Her er litt info om master card for deg som vil søke om kredittkort. Dette er begge betalingskort, og selv om Mastercard for de fleste forbindes med kredittkort utstedes det også som debetkort. Debetkort er tilknyttet din bankkonto i din faste bank og betalinger trekkes derfor umiddelbart fra denne kontoen ved handel. Betaling gjort ved bruk av Mastercard kredittkort er kort og godt et lån av et kredittkortselskap, og man utsetter derfor betalingen til et senere tidspunkt. Kredittkortet er derfor oftere knyttet opp til andre finansieringsinstitusjoner enn din faste bank. Siden dette er et lån vil det tilfalle renter om man ikke betaler innen fristen. Det er ikke selskapet Mastercard som utsteder bankkortene og setter kriteriene for bruk av disse. Det er det bankene/finansieringsselskapene som gjør. Mastercard står kun for den tekniske overføringer av penger når man trekker kortet ved kjøp av tjenester og varer.

Hvilke fordeler/ulemper er det ved Mastercard debetkort?
• Nedre aldergrense på 18 år, men barn under 18 år kan også få utstedt         debetkort om foreldrene samtykker.
• Kan brukes i Norge og store deler av utlandet.
• Langt mindre kriterier til utstedelse enn ved kredittkort.
• Gir ikke beskyttelse mot svindel som ved kredittkort.

Hvilke fordeler/ulemper er det ved Mastercard kredittkort?
• Gir deg beskyttelse mot svindel via kredittkjøpsloven, hvor det står at man som kredittkortbruker er fritatt for alt ansvar ved tilfeller av svindel.
• Kredittkortselskapene tilbyr mange fordeler ved bruk av kredittkort. Noen eksempler som kan nevnes er rabatter, bonuser, forsikringer og cashback.
• Kan brukes stort sett overalt.
• Høye renter tilfaller om man ikke tilbakebetaler innen fristen er omme.
• Det kan tilfalle gebyrer ved kjøp av tjenester og varer, og uttak av kontanter i minibank.

Dette bør du tenke på før du søker om Mastercard

Det er lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke fordeler og ulemper som er heftet ved Mastercard hos de ulike finansieringsselskapene. Denne oversikten skaffer man seg lettest ved å gjøre søk på nettet.

Hva du bruker et visa-kort til

Visakort er et betalingskort som kan være både et debetkort og et kredittkort i Norge. Forskjellen mellom disse to kortene er at Visa debetkort er tilknyttet din bankkonto og beløpet du bruker trekkes derfor umiddelbart fra din konto. Kortutstederen av Visa debetkort er derfor gjerne banken din. Ved bruk av et Visa kredittkort utsetter man betalingen på kjøpet hvor man får en regning i posten fra banken/kredittselskapet. Dette er derfor som et lån å betrakte. Man har da en viss sum – en kredittgrense som banken låner ut. I motsetning til Visa debetkort utstedes Visa kredittkort oftere av andre finansieringsselskaper enn der du har din bankkonto. Fordeler og ulemper ved Visa debetkort

Et Visa debetkort kan brukes ved betaling og uttak fra minibanker i store deler av verden. Debetkortet kan også brukes til betaling over nett. De aller fleste kan skaffe seg et Visa debetkort, og til og med barn under 18 år kan bruke Visa bankkort ved tillatelse fra foreldrene. I motsetning til et Visa kredittkort gir ikke et debetkort ikke like god beskyttelse mot svindel. Har man blitt utsatt for dette kan pengene være tapt.

Fordeler og ulemper ved Visa kredittkort

Et Visa kredittkort beskytter deg mot svindel gjennom kredittkjøpsloven som sier at brukeren ikke kan lastes om man blir lurt ved kjøp gjort med kredittkort. Det er rett og slett ikke nødvendig å betale fakturaen man får om uhellet har vært ute. I tillegg gir Visa kredittkort deg mange fordeler slik som bonus, reiseforsikring, cashback og rabatter i tillegg. Den største ulempen er de høye rentene som begynner å løpe om man ikke betaler lånet innen fristen. Det er ikke alle mindre plasser, slik som gatekjøkken, som aksepterer betaling ved bruk av Visa kredittkort. Det er stilles også flere kriterier for å få utstedt kredittkort.

Hva bør man tenke på?

Når man skal anskaffe seg et Visakort kan det være en god ide å sammenligne de ulike finansieringsselskapene for å finne det kortet som passer best til dine behov før man leverer inn en søknad.