Mastercard kredittkort og debetkort

Her er litt info om master card for deg som vil søke om kredittkort. Dette er begge betalingskort, og selv om Mastercard for de fleste forbindes med kredittkort utstedes det også som debetkort. Debetkort er tilknyttet din bankkonto i din faste bank og betalinger trekkes derfor umiddelbart fra denne kontoen ved handel. Betaling gjort ved bruk av Mastercard kredittkort er kort og godt et lån av et kredittkortselskap, og man utsetter derfor betalingen til et senere tidspunkt. Kredittkortet er derfor oftere knyttet opp til andre finansieringsinstitusjoner enn din faste bank. Siden dette er et lån vil det tilfalle renter om man ikke betaler innen fristen. Det er ikke selskapet Mastercard som utsteder bankkortene og setter kriteriene for bruk av disse. Det er det bankene/finansieringsselskapene som gjør. Mastercard står kun for den tekniske overføringer av penger når man trekker kortet ved kjøp av tjenester og varer.

Hvilke fordeler/ulemper er det ved Mastercard debetkort?
• Nedre aldergrense på 18 år, men barn under 18 år kan også få utstedt         debetkort om foreldrene samtykker.
• Kan brukes i Norge og store deler av utlandet.
• Langt mindre kriterier til utstedelse enn ved kredittkort.
• Gir ikke beskyttelse mot svindel som ved kredittkort.

Hvilke fordeler/ulemper er det ved Mastercard kredittkort?
• Gir deg beskyttelse mot svindel via kredittkjøpsloven, hvor det står at man som kredittkortbruker er fritatt for alt ansvar ved tilfeller av svindel.
• Kredittkortselskapene tilbyr mange fordeler ved bruk av kredittkort. Noen eksempler som kan nevnes er rabatter, bonuser, forsikringer og cashback.
• Kan brukes stort sett overalt.
• Høye renter tilfaller om man ikke tilbakebetaler innen fristen er omme.
• Det kan tilfalle gebyrer ved kjøp av tjenester og varer, og uttak av kontanter i minibank.

Dette bør du tenke på før du søker om Mastercard

Det er lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke fordeler og ulemper som er heftet ved Mastercard hos de ulike finansieringsselskapene. Denne oversikten skaffer man seg lettest ved å gjøre søk på nettet.